Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem
alkoholowym, narkotykowym i przemocą w rodzinie
od dnia 29 stycznia 2020 roku znajduje się w budynku Urzędu
Gminy w Drużbicach, Drużbice 20 -Ośrodek Zdrowia
Punkt czynny w każdą środę w godzinach 13.00-17.00