Drukuj

Zarządzenie nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Rasy.