Drukuj

Wójt Gminy Drużbice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drużbice w 2020 roku.

Zarzadzenie 10.012020