gallery1

16,60 zł od osoby – tyle w 2020 roku mieszkańcy Gminy Drużbice będą płacić za odbiór śmieci ze swoich posesji. Przetarg na tę usługę rozstrzygnięto w listopadzie. Zgłosił się tylko jeden oferent – spółka EKO-REGION z Bełchatowa.

Ta znacząca podwyżka cen (obecnie stawka wynosi 10 zł za osobę – przy wyborze opcji segregacji odpadów) spowodowana jest wieloma czynnikami, na które Gmina nie ma wpływu.

Od 2020 roku wzrasta między innymi opłata marszałkowska – z obecnych 170 zł na 270 zł za tonę, wyższe będą także koszty energii, paliwa oraz wynagrodzeń pracowników.

Wszystko to znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, przenoszą część kosztów na osoby korzystające z ich usług, czyli po prostu podnoszą ceny.

Dodatkowo opinie Regionalnych Izb Obrachunkowych mówią jasno, że gminy nie powinny dokładać do systemu gospodarowania odpadami. Tymczasem kwota, którą Gmina Drużbice dołoży w roku bieżącym do odbioru śmieci wyniesie około 118 tys. zł!

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z sierpnia 2018 r. nakłada na każdego obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, co generuje dodatkowe koszty dla firm. Od nowego roku śmieci w miesiącu kwiecień-październik w naszej gminie odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów. Stosowną uchwałę o podwyżce cen za odbiór śmieci radni podjęli podczas XIII Sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2019 r.

W związku z tym, że segregacja staje się obowiązkiem a nie kwestią wyboru, zmienia się także wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Mimo tego, mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji z powodu tej zmiany. Do każdego trafi bowiem zawiadomienie z informacją o zmianie stawki oraz konieczności segregacji odpadów, a jeśli właściciele nieruchomości nie będą tego robić, cena za odbiór może wzrosnąć nawet 4- krotnie!