gallery1

Wigilia to magiczna chwila. Co roku 24 grudnia zasiadamy przy rodzinnym stole, w gronie najbliższych, by wspólnie celebrować świętą noc narodzenia Jezusa.

Od kilku lat w Gminie Drużbice kultywowana jest piękna tradycja Wigilii Gminnej. W tym roku 15 grudnia w świetlicy wiejskiej w Chynowie, blisko 120 mieszkańców gminy – głównie seniorów i osób samotnych – zasiadło do wspólnego stołu, by podzielić się opłatkiem, kolędować i skosztować wigilijnych potraw.

Przybyłych na wieczerzę mieszkańców gminy przywitał Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki, który złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli: Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach – Piątkowska, Radni Rady Gminy, p.o Zastępcy Wójta Gminy Drużbice Dorota Augustyniak, Sekretarz Urzędu Julita Szmigielska oraz p.o Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Radosław Kamiński, a także proboszczowie: ks. kanonik Paweł Sudowski z Drużbic, ks. Kazimierz Urbaniak z Suchcic oraz ks. Bogusław Karbownik z Wadlewa.

Gminną Wigilię, zgodnie z tradycją, rozpoczęto odczytaniem fragmentu pisma świętego o narodzinach Chrystusa. Następnie wszyscy połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnej kolacji. Nie zabrakło tradycyjnych przysmaków świątecznej kuchni: zupy grzybowej, ryby, pierogów, kapusty z grochem i barszcz czerwony. Spotkaniu towarzyszyła piękna bożonarodzeniowa oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drużbicach, Szkoły Podstawowej w Rasach oraz Szkoły Podstawowej w Wadlewie.

Świąteczny wystrój, wspólne rozmowy i śpiewanie kolęd wprawiły wszystkich w świąteczny klimat, a jego dopełnieniem była wizyta świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi upominkami.

Za wspaniałą organizację wieczerzy wigilijnej dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Chynowa oraz wszystkim mieszkańcom sołectwa Chynów, którzy bardzo mocno zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. Podziękowania kierujemy także w stronę pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Drużbicach, a także Pani Urszuli Stali z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.