Przedterminowe wybory Sołectwa Podstoła

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.235.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa w sołectwie Podstoła zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 17.00 (I termin), o godz. 17.15 (II termin) w Sali OSP w Podstole odbędzie się Zebranie Wiejskie dotyczące przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa w sołectwie Podstoła