Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Rasy

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.221.2019 Wójta Gminy Drużbice z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa dotyczące podziału sołectwa Rasy i utworzenia nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2019 roku o godz. 17.30 (I termin), o godz. 18.00 (II termin) w Sali OSP w Rasach odbędzie się Zebranie Wiejskie dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rasy, Nowa Wieś, Kępa w sprawie utworzenia nowego sołectwa o nazwie Nowa Wieś.

Zarzadzenie 0050.221.2019