b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20191031-klub_dzieciecy_klub_dzieciecy.jpg

Chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy? Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Celem projektu jest nabycie lub podniesie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia.

Jak się zgłosić?

By zapisać się na bezpłatne szkolenie „ Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl

Kto może być uczestnikiem projektu?

- osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,

- osoby pochodzące z gmin ( zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność), na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Szczegóły na www.opieka.byd.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.