b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20191012-droga_droga_1.jpg

Jeszcze w tym roku jedna z najważniejszych dróg w miejscowości Drużbice doczeka się remontu. 10 października 2019 r. Wójt Gminy Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę z wykonawcą zadania, która opiewa na kwotę blisko 1mln 100 tys. zł.

Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania w tak szybkim tempie, gdyby nie pieniądze pozyskane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przyznanego przez samorząd Województwa Łódzkiego dofinansowania, to ponad 660 tys. zł.

Na wykonanie inwestycji potrzebny był jeszcze wkład własny, którego brakowało w tegorocznym budżecie gminy. Jednak dzięki licznym staraniom Wójta Gminy Drużbice, z pomocą – po raz kolejny – przyszła Gmina Kleszczów, która na ten cel przekazała dotację w wysokości 200 tys. zł.

W ramach przebudowy drogi gminnej prowadzącej do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach, ośrodka zdrowia, apteki, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budynku Urzędu Gminy (budynek B), zaplanowano szereg prac związanych z poprawą jej stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników. Poprzez ułożenie warstw asfaltowych wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi, przebudowane zostaną istniejące zjazdy, jednostronnie ułożony zostanie także chodnik. Pobocza zostaną wyprofilowane i wzmocnione warstwą tłucznia. Wzdłuż drogi zaprojektowana została również kanalizacja deszczowa.