gallery1

Jedna z najważniejszych dróg w miejscowości Drużbice, wreszcie doczeka się przebudowy. Na stronie internetowej Województwa Łódzkiego ukazała się lista rankingowa inwestycji rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek Gminy Drużbice znalazł się na wysokim, 36 miejscu (na 180).

W ramach przebudowy drogi prowadzącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ośrodka zdrowia, apteki, Gminnej Biblioteki Publicznej i budynku Urzędu Gminy (budynek B), zaplanowano szereg prac związanych z poprawą jej stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowników. Poprzez ułożenie warstw asfaltowych wzmocniona zostanie nawierzchnia drogi, przebudowane zostaną istniejące zjazdy, jednostronnie ułożony zostanie także chodnik. Pobocza zostaną wyprofilowane i wzmocnione warstwą tłucznia. Wzdłuż drogi zaprojektowana została również kanalizacja deszczowa.

Inwestycja opiewa na kwotę ponad 940 tys. zł. Wartość dofinansowania wynosi 70%, a więc ponad 660 tys. zł. Zadanie będzie wykonane do końca 2019 roku.