gallery1

Wypoczęci, uśmiechnięci i odświętnie ubrani uczniowie wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Drużbice przywitali nowy rok szkolny 2019/2020. W uroczystej inauguracji w każdej ze szkół, uczestniczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który życzył uczniom i nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z pracy, a także radości ze zdobywania wiedzy.

Wraz z nowym rokiem szkolnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz w Szkole Podstawowej w Wadlewie nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektora. W szkole w Drużbicach Panią Izę Zatorską zastąpiła Pani Elżbieta Kudaj, natomiast w Wadlewie nową dyrektorką została Pani Małgorzata Kruk. Wcześniej funkcję tę pełniła Pani Grażyna Babska.