Urząd Gminy w Drużbicach informuje mieszkańców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w postaci paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2019 Podprogram 2019, iż z przyczyn niezależnych od Urzędu, termin wydawania żywności opóźni się.
Powodem przesunięcia terminu jest unieważnienie przetargów na dostarczenie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


        Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Banku Żywności w Łodzi planowany termin rozpoczęcia realizacji dostaw artykułów żywnościowych  to koniec 2019 roku lub początek 2020 roku.


        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach rozpocznie kwalifikowanie uczestników do Podprogramu 2019 i wydawanie skierowań do otrzymania paczek żywnościowych po zawarciu przez Gminę Drużbice i Bank Żywności umowy dot. realizacji Podprogramu 2019 na terenie Gminy Drużbice.
        Wszelkie informacje dotyczące terminu wydawania żywności będą niezwłocznie przekazywane przez Urząd  i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.