gallery1

Bezpłatne zjeżdżalnie dla dzieci, zabawa z animatorem, malowanie twarzy i loteria fantowa – na festynie rodzinnym w Wadlewie atrakcji nie brakowało. Wydarzenie zorganizowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie, w ramach projektu grantowego „Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Drużbice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, działanie pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na uczestników sobotniego festynu czekał darmowy grill, wata cukrowa i popcorn. Wspólne biesiadowanie umilał zespół Players.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. To wspaniała forma integracji mieszkańców i spędzenia wspólnie wolnego czasu – podkreślał w krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

W ramach projektu grantowego strażacy z Wadlewa zorganizowali już warsztaty rękodzielnicze decoupage oraz warsztaty pieczenia chleba.

Również w sobotę, 24 sierpnia, spotkanie integracyjne dla mieszkańców odbyło się w sołectwie Teresin. Była to doskonała okazja, by podziękować sponsorom za doposażenie placu zabaw w tej miejscowości. Podczas „Teresińskiego spotkania sąsiedzkiego” wystąpił zespół taneczny „Parkiet pokoleń”, Oliwia Krzysztofik oraz zespół Ale Babki. Zorganizowano także konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. Strażacy z Drużbic przypomnieli zasady udzielania pomocy przedmedycznej, a później przeprowadzili konkurs wiedzy. Każdy zainteresowany nowoczesnymi źródłami energii odnawialnej mógł skorzystać również z porady specjalisty.