Kolejne pieniądze na edukację ekologiczną w Gminie Drużbice

Nowoczesne pomoce dydaktyczne, wycieczki, warsztaty stacjonarne i terenowe, a także konkursy z nagrodami - w  nowym roku szkolnym rozpocznie się realizacja dwóch projektów z zakresu edukacji ekologicznej, w ramach których Szkoła Podstawowa w Rasach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drużbicach otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkeigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na projekt „Każdy uczeń wie, że wody nie marnuje się!” szkoła w Rasach otrzyma 23 tys. 256 zł, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Druzbicach 19 tys.518 zł na zadanie pn „Woda źródlem życia”.