Projekt CZAS NA ZMIANY

Fundacja Inkubator poszukuje chętnych mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3) do wzięcia udziału w projekcie „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Więcej na stronie czasnazmiany.inkubator.org.pl