b_230_0_16777215_00_._images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20190617-kurs_komputerowy_kurs_komputerowy.jpg

Gmina Drużbice rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. To cykl bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zdobyć dodatkowe kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie realizowany do lutego 2020 roku. Zakłada on realizację szkoleń, w których weźmie udział 96 osób powyżej 25 roku życia.  Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają dostęp do sprzętu komputerowego, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjno – komunikacyjne, poprawią efektywności oraz jakość życia, podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci. Nabycie przez uczestników szkoleń umiejętności korzystania z e-usług, umiejętności wyszukiwania informacji, sprawnego posługiwania się komputerem, będą niewątpliwie przydatne w życiu codziennym.

Zajęcia będą trwały 2 dni po 8 godzin dziennie z przerwami kawowymi oraz przerwą na lunch wg ustalonych harmonogramów, o których uczestnicy projektu zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem. Zajęcia zakończone zostaną wydaniem specjalnego certyfikatu.

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice,
tel.: (44) 631 10 78 w.23

Termin przyjmowania zgłoszeń: Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły tzn. przez cały okres planowanych szkoleń lub zrekrutowania zakładanej liczby uczestników szkoleń, tj. 96 osób spełniających założenia w projekcie.

Zapraszamy!

 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w  Projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” dostępne są poniżej (do pobrania) lub w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice,
tel. kontaktowy: 44 631 10 78 w.23.

Do pobrania: