Place zabaw

10 tys. zł dla Suchcic, 9.700 zł dla Teresina i 9.600 zł dla Chynowa - 28 maja Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego dotacji na realizację tzw. "małych projektów" w sołectwach. Wszystkie 3 wnioski złożone przez Gminę Drużbice zostały rozpatrzone pozytywnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie lub stworzenie placów zabaw w Suchcicach, Teresinie i Chynowie.

  • Suchcice:
    • wykonanie nawierzchni bezpiecznej z pianki poliuretanowej na istniejącym placu zabaw
  • Teresin:
    • zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych (huśtawki wahadłowej, zastawu sprawnościowego) oraz zakup, dostawa i montaż zestawu do gry w piłkę koszykową
  • Chynów:
    • zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tablicy informacyjnej i elementów małej architektury.