gallery1

Tegoroczne, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bełchatowie, odbyły się w Suchcicach. W uroczystym przemarszu, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice”, druhny i druhowie przeszli do kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, gdzie odprawiono w ich intencji mszę św.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym strażakom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego medale otrzymali:

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymał:

 • Piotr Bartkiewicz - OSP Wadlew

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymali:

 • Łukasz Bartosik - OSP Wadlew
 • Mariusz Gajda - OSP Wadlew

BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymał:

 • Adam Wronkowski - OSP Bełchatów

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie medale otrzymali:

ZŁOTYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” ZOP ZOSP RP BEŁCHATÓW odznaczeni zostali:

 • ks. kan. Leszek Druch – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • Andrzej Jędraszek – Prezydium ZOP ZOSP RP,
 • Józef Szczepanik – ZOP ZOSP RP,
 • Sławomir Stemplewski- Prezydium ZOP ZOSP RP

SREBRNYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” ZOP ZOSP RP BEŁCHATÓW odznaczeni zostali:

 • Stanisław Wojtasik – Przewodniczący PKR,
 • Jarosław Zając – ZOP ZOSP RP,
 • Bożena Zielińska - ZOP ZOSP RP,

BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” ZOP ZOSP RP BEŁCHATÓW odznaczeni zostali:

 • Anna Łogożna - Gajek – OSP Bełchatów,
 • Jan Wionczyk – Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie odznaką WZOROWY STRAŻAK odznaczeni zostali:

 • Antczak Dominik – OSP Suchcice,
 • Antczak Jarosław – OSP Suchcice,
 • Góra Michał – OSP Wadlew,
 • Kołodziej Szymon – OSP Wadlew,
 • Pietras Łukasz – OSP Wadlew,
 • Sadurski Patryk – OSP Wadlew,
 • Stasiak Sławomir – OSP Bełchatów.