gallery1

Kompleksowa, skuteczna termomodernizacja domów jednorodzinnych to nie tylko wyzwanie dla inwestorów indywidualnych – ale też dla samorządów i wykonawców, inżynierów oraz architektów. Właśnie dlatego Fundacja Ziemia i Ludzie realizuje projekt Ponadregionalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz wspierania efektywnego zarządzania energią „Termomodernizacja – to się opłaca!”. W ramach cyklu szkoleń, które odbywają się w 4 województwach, specjaliści przybliżają mieszkańcom i pracownikom administracji publicznej wiedzę na temat zalet wynikających z przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków- zwłaszcza tych jednorodzinnych. Jedno z takich szkoleń odbyło się w miniony piątek - 17 maja w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii. Słuchacze mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi procesu termomodernizacji. Poznali również korzyści z niej wynikające. Specjaliści przekonywali, że budynki poddane takiej modernizacji będą nie tylko lepiej dostosowane do współczesnych wymagań użytkowych, ale także zapewnią lepsze warunki dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko przyrodnicze i znacząco wpłyną na ograniczenie niskiej emisji.