gallery1

Ojcowski Park Narodowy to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 8 maja 2019 r. grupa 45 uczniów z klas 7,8 oraz klas gimnazjalnych pojechali do Parku na wodne warsztaty terenowe, w ramach projektu: WODA TO SKARB dofinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. Najpierw przygotowanie teoretyczne z pracownikami Ojcowskiego PN, a następnie samodzielna praca w grupach: badanie biologiczno-chemiczne wody w rzekach: Prądnik i Młynówka, oznaczanie gatunków roślin i zwierząt, porównywanie wyników i wyciąganie wniosków.

Warto pomyśleć o tym regionie w czasie wakacji