Szansa na dofinansowanie

Nawet 80% dofinansowanie może uzyskać Gmina Drużbice na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drużbice. Wniosek na realizację tego zadania został złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ponad 700 - metrowego odcinka jezdni poprzez m.in. wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez ułożenie warstw asfaltowych, ułożenie jednostronnego chodnika, przebudowę istniejących już zjazdów oraz wzmocnienie poboczy warstwą tłucznia. Planuje się wykonanie również dwóch progów zwalniających i trzech przejść dla pieszych, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo ważna droga w  układzie komunikacyjnym Drużbic. Przy niej znajduje się będąca w przebudowie sala OSP, ośrodek zdrowia, apteka, II budynek urzędu gminy, biblioteka oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Dobre wieści docierają do nas z Województwa Łódzkiego. Wniosek na kwotę ponad 60 tys. zł, o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice, spotkał się z akceptacją komisji sejmiku województwa łódzkiego. Pozostaje nam czekać na ostateczną akceptację całej rady.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pieniądze zostaną wykorzystane na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią bezpieczną w Wadlewie (teren zielony przy rondzie) oraz na doposażenie placu zabaw w Hucisku ( plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej)