gallery1

Jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, zabezpieczyć miejsce wypadku i zorganizować pomoc? Tego wszystkiego, na warsztatach z pierwszej pomocy, uczyli strażacy z OSP Drużbice. W miniony piątek zajęcia dla uczniów klas I-V przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Rasach. Najpierw ochotnicy sami pokazali jak prawidłowo przeprowadzić reanimację osoby poszkodowanej, która nie oddycha, przypominając schemat resuscytacji u dorosłego, dziecka i noworodka. Później każdy z uczniów mógł osobiście sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce. Fantomy, na których ćwiczyli, sygnalizowały prawidłowość wykonywanych wdechów i ucisków.

Specjalistyczny sprzęt – trzy fantomy oraz defibrylator szkoleniowy – dzięki którym strażacy mogą przeprowadzać warsztaty, został zakupiony za kwotę niespełna 5 tys. zł.

3 tys. zł – z tzw. funduszu „korkowego” przekazała Gmina Drużbice, pozostałe 2 tys. zł to budżet OSP Drużbice. Podobne warsztaty dla dzieci i młodzieży odbyły się już w czasie ferii zimowych. Kolejne planowane są 31 maja – z okazji Dnia Dziecka.

Szkolenie można zorganizować również dla osób dorosłych. Niektórzy sołtysi już zgłosili chęć przeprowadzenia takich pokazów dla swoich mieszkańców. Sprzęt będzie służył każdemu kto tego potrzebuje, aby w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia odpowiednio zareagować i udzielić poszkodowanemu pomocy.