gallery1

Kultywując piękną tradycję Wigilii Gminnej, 16 grudnia 2018 r, w sali OSP w Bukowiu Górnym mieszkańcy gminy Drużbice - głównie seniorzy i osoby samotne - zasiadły do wspólnego stołu. Na zaproszenie Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego i Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach – Piątkowskiej odpowiedziało ponad 100 osób.

Przybyłych na wieczerzę mieszkańców gminy przywitali gospodarze sołectwa Bukowie Górne: sołtys Pani Joanna Michalska oraz Jacek Walczyk radny i jednocześnie sekretarz zarządu OSP w Bukowiu Górnym. Na spotkaniu opłatkowym obecni byli radni Rady Gminy oraz proboszczowie: ks. kanonik Paweł Sudowski z Drużbic, któremu towarzyszył diakon Paweł Skowron, oraz ks. Kazimierz Urbaniak z Suchcic.

Słowa podziękowania i świąteczne życzenia wszystkim gościom złożył Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. Gminną Wigilię, zgodnie z tradycją, rozpoczęto odczytaniem fragmentu pisma świętego o narodzinach Chrystusa. Następnie wszyscy połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnej kolacji. Nie zabrakło tradycyjnych przysmaków świątecznej kuchni: zupy grzybowej, ryby, pierogów, czy kapusty z grochem. Spotkaniu towarzyszyła piękna bożonarodzeniowa oprawa muzyczna przygotowana przez Dominikę Górę – uczennicę Szkoły Podstawowej w Wadlewie, zespół Ale Babki oraz Szymona Staszek z Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Suchcice i okolice”. Świąteczny wystrój, wspólne rozmowy i kolędowanie wprawiły wszystkich w wyjątkowy klimat.

Za wspaniałą organizację wieczerzy dziękujemy mieszkańcom sołectwa Bukowie Górne, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole i Gminnego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Drużbicach, Pani Bożenie Góralczyk, Barbarze Wakule oraz pracownikom Gminnej Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Drużbicach.