Idzie zima, pomóż bezdomnym

Zbliża się sezon zimowy, a wraz z nim spadki temperatur. Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia na terenach ogródków działkowych, pustostanów, piwnic czy dworców kolejowych i autobusowych. Nieodpowiednie warunki oraz brak identyfikacji takich miejsc są bardzo często przyczyną tragedii. Lista noclegowni, schronisk i ogrzewalni, w których osoby bezdomne mogą znaleźć wsparcie znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem www.pomoc.lodzkie.eu. Przez całą dobę czynna jest także bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod numerem telefonu 987 dyżurni wskażą lokalizację najbliższych schronisk, jadłodajni, ogrzewalni oraz placówek pomocy medycznej na terenie województwa łódzkiego.