Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie gminy Drużbice

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców na terenie gminy Drużbice”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynieść może do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku naszej gminy jest to blisko 300 tys. zł. Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności. Do Urzędu Gminy w Drużbicach, który jest realizatorem zadania, wpłynęło 36 wniosków. Wykonanie zadania przewidziane jest na lata 2018-2019.

Wciąż czekamy natomiast na rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przewidziane, maksymalne dofinansowanie wynosić będzie 85% wartości netto. Wsparcie otrzymać można na instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i piece na biomasę. Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu to styczeń 2019 rok. Zainteresowanie programem jest ogromne – udział w nim zadeklarowało ponad 100 osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie.