Akademia aktywności zawodowej

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych zaprasza osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) - Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej". Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w nim jest bezpłatny.

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo),
  • nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • nie szkolą się .

Uczestnikom projektu oferujemy doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, interesujące szkolenia zawodowe kończące się egzaminem państwowym (prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona - komplet szkoleń umożliwiający pracę jako kierowca zawodowy samochodu ciężarowego lub kurs spawania metodą MAG oraz TIG wraz z pełnymi uprawnieniami), 3 - miesięczne płatne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy, a ponadto wsparcie towarzyszące w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienia, opłacenia egzaminów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.szkolenia.asise.pl

Nabór do projektu będzie prowadzony do momentu zebrania wymaganej w projekcie liczby uczestników.