Dobry start w Gminie Drużbice

Wciąż można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł, na zakup wyprawki szkolnej w ramach rządowego programu „Dobry start”. Ostateczny termin upływa 30 listopada 2018 r.

Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl/dobry-start, przez bankowość elektroniczną lub tradycyjnie, w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach (Drużbice 20, pokój nr 6).

Do dnia 23 października do GOPS w Drużbicach wpłynęły 434 wnioski, w tym blisko 150 drogą elektroniczną. Wypłacono 636 świadczeń na łączną kwotę 190.800,00 zł. Należy podkreślić, że wszystkie wypłaty realizowane są na bieżąco!

Rodziny otrzymują „300 plus” bez względu na dochód. Jest to świadczenie zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W 2018 roku na realizację programu „ Dobry start” rząd przeznaczy z budżetu państwa ok. 1,4 mld zł, co oznacza że pieniądze trafią w sumie do 3 mln 400 tys. polskich rodzin.