gallery1

540 tys. zł - tyle będzie kosztował pierwszy etap prac związany z przebudową remizy OSP Drużbice na świetlicę wiejską. Umowę z wykonawcą na realizację zadania Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska przekazała druhom podczas spotkania, które odbyło się w środę 26 września. Do końca roku świetlica zostanie wybudowana w stanie surowym zamkniętym.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe. W dalszej kolejności powstaną nowe fundamenty, ściany, konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe, wymienione zostaną również okna i drzwi.

Przy okazji dzisiejszego spotkania, chcę przekazać Wam dobre informacje. Gmina Kleszczów, po licznych rozmowach moich i Pana Łukasza Pietrasa, przekazała 100.000,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej Waszej jednostce po kradzieży. 20.000 zł przekazała spółka PGE. – podkreślała Pani Wójt.

Warto zaznaczyć, że wciąż trwają rozmowy, o kolejne finansowe wsparcie, z ubezpieczycielem oraz władzami Województwa Łódzkiego.