Dziki

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, uwzględniając sugestie Wójta Gminy Drużbice Pani Bożeny Zielińskiej, wydał rozporządzenie, w którym zwiększa teren obwodów łowieckich objętych odstrzałem sanitarnym dzików. Rozporządzenie dotyczy powiatu łódzkiego wschodniego oraz piotrkowskiego z uwzględnieniem kół łowieckich „Grabica” i „Darz Bór”. W przypadku powiatu piotrkowskiego , w 21 kołach łowieckich, do 15 października odstrzelonych ma zostać 40 sztuk dzików.

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Nr 9/2018 Wojewody Łódzkiego