gallery1

Nowa droga w Polu Sucheckim już od kilku tygodni cieszy mieszkańców tej części gminy. Na odcinku blisko 1,5 km wykonano utrwalenie drogi wraz z poboczem. Inwestycja pochłonęła blisko 360 tys. zł, z czego 78 tys. zł gmina pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego. Z poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa, cieszyć mogą się również użytkownicy drogi Podstoła - Zabiełłów. Niespełna 2 km odcinek drogi gruntowej zastąpiono solidną podbudową z kruszywa, w przyszłości planowane jest również utwardzenie tej drogi. Koszt zadania to niespełna 200 tys. zł. Zakończyły się również prace drogowe w Patoku, gdzie na odcinku jednego kilometra rozłożono kruszywo. Na ukończeniu jest natomiast modernizacja drogi w Markach, a do końca października planowana jest modernizacja dróg w miejscowościach Depczyk i Łazy.