gallery1

Budowa oczyszczalni ścieków w Suchciach to kolejna inwestycja związana z rozwojem i modernizacją infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Drużbice która konsekwentnie, od 10 lat, realizowana jest przez Wójta Gminy Drużbice Panią Bożenę Zielińską.

Nowa oczyszczalnia zastąpiła stary, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, przyczyniając się do redukcji stopnia zanieczyszczeń zawartych w ściekach, dzięki czemu wyeliminowane zostaną problemy odorowe. Na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego na kwotę 107,5 tys. zł. Do oczyszczalni podłączony został budynek OSP oraz budynek po byłej szkole podstawowej w Suchciach, gdzie obecnie mieście się m.in. punkt przedszkolny. Na tym samym terenie, jeszcze w tym roku, wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i boisko do piłki siatkowej.

W ramach realizacji działań ekologicznych zaplanowano także wymianę zbiornika bezodpływowego w Wadlewie. Na to zadanie również Gmina pozyskała dotację z budżetu Powiatu Bełchatowskiego. (do kwoty 125 tys zł)