Czyste Powietrze

Planujesz ocieplenie domu, wymianę okien albo starego kotła grzewczego? Chcesz pozyskać na ten cel dofinansowanie? Rusza nabór wniosków do programu Ministerstwa Ochrony Środowiska pn. „Czyste Powietrze”. Spotkanie edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców Gminy Drużbice, na którym omówione zostaną szczegóły uzyskania finansowego wsparcia odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 18 w świetlicy wiejskiej w Hucisku. Spotkanie obsługiwane będzie przez pracowników Ministerstwa.

To kolejny program, do udziału w którym zachęcam mieszkańców naszej Gminy – podkreśla Wójt Pani Bożena Zielińska. Każda możliwość pozyskania wsparcia finansowego jest niezwykle ważna. Wymiana źródeł ciepła oprócz tego, że realnie wpływa na oszczędności w gospodarstwie domowym przyczynia się także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Wszystkim nam zależy, by oddychać czystym powietrzem.

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie w latach 2018-2029. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Tym samym właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. ( źródło: www.mos.gov.pl)

Szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.lodz.pl