W związku z kolejnymi skargami mieszkańców na wałęsające się psy, zwracam się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a), zabronione jest wypuszczanie psów luzem z zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna psa.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej zagrody (posesji).

Wójt Gminy Drużbice
/-/ Bożena Zielińska