Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”.

Pełna treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty cenowej

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 21”.


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Gmina Drużbice zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Drużbice oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r.”.


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2-5 – Formularz oferty
Zapytanie do formularza oferty

Zapytania Ofertowe - Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wysoka 21”. 


Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Zapytanie Ofertowe -  zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Informacja o wyborze ofert na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

Informacja o wyborze oferty – agregaty prądotwórcze