Zapytania Ofertowe - Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.07.2018 r.)
Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Projekt umowy
Zapytanie Ofertowe -  zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe 3 - agregaty prądotwórcze
Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze ofert na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

Zapytanie ofertowe

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe - agregaty prądotwórcze
Zapytanie ofertowe

Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiedź na zapytanie 1 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 2 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 3 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Zapytanie ofertowe - agregaty prądotwórcze
Zapytanie ofertowe - sprzęt medyczny
Zapytanie ofertowe - pilarki
Zapytanie ofertowe - pozostałe