Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiedź na zapytanie 1 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 2 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 3 do treści zapytania ofertowego (02.07.2018 r.)
Zapytanie ofertowe - agregaty prądotwórcze
Zapytanie ofertowe - sprzęt medyczny
Zapytanie ofertowe - pilarki
Zapytanie ofertowe - pozostałe