Gmina Drużbice zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie”.

Pełna treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty cenowej