Ogłoszenie nr 582784-N-2020 z dnia 2020-08-25 r. Wójt Gminy Drużbice: Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską - Montaż systemu klimatyzacji i wentylacji

Ogłoszenie nr 556898-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Wójt Gminy Drużbice: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów, gm. Drużbice

Ogłoszenie nr 535400-N-2020 z dnia 2020-04-29 r. Wójt Gminy Drużbice: Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice