OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28-06-2018 r. pod numerem 580587-N-2018

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.410.000,00 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (19.07.2018 r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (13.07.2018 r.)
Informacja z otwarcia ofert (06.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 1 do SIWZ (02.07.2018 r.)
Odpowiedź na zapytanie 2 do SIWZ (03.07.2018 r.)
Pełna treść ogłoszenia
SIWZ z załacznikami 1 – 7
Zał. nr 8 do SIWZ – Uchwała Rady Gminy Drużbice w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Zał. nr 9 do SIWZ – Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Zał. nr 10 do SIWZ – Sprawozdania za ostatni kwartał