Mikroporady - Pomoc w zarządzaniu mikrofirmą

Mikroporady.pl to portal, który powstał w ramach projektu wspierania rozwoju mikro firm Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr Bogusława Federa.

Serwis dostarcza bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Przedsiębiorcy znajdą tu wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach). Wszystko powiązane z rekomendacjami, poradami i instrukcjami.

Wszystkie treści są przygotowywane i aktualizowane przez zespół prawników i ekspertów z dziedziny zarządzania. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują cotygodniowy dostęp do Biuletynu Aktualizacyjnego, a także wzorów umów i regulaminów oraz uwag, komentarzy i orzecznictwa. Dostęp do porad ,instrukcji, rekomendacji jest natomiast bezpłatny - bez potrzeby rejestracji w serwisie.

Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

 • rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,
 • uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,
 • zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,
 • wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,
 • wybór opodatkowania,
 • ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,
 • standardowe umowy w działalności,
 • marketing i promocja,
 • korzystanie z Internetu,
 • zarządzanie i administracja,
 • ubezpieczenia,
 • ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,
 • sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,
 • postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,
 • zawieszenie, likwidacja,
 • tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.

Zachęcamy do skorzystania z Kącika Przedsiębiorcy, który stanowi wykaz najważniejszych instytucji, organizacji i inicjatyw, które:

 • stanowią i egzekwują prawo,
 • pomagają działać,
 • lub budują przyjazne otoczenie dla mikro przedsiębiorców.

Odwiedź: www.mikroporady.pl oraz www.mikroporady.pl/pytania-do-eksperta