Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale nie dysponujesz wystarczającą gotówką na start, warto zapoznać się z różnymi formami dofinansowania dostępnymi dla przedsiębiorców i wybrać tę najlepiej odpowiadającą własnym potrzebom i możliwościom.

Finansowanie

Zasadniczo przedsiębiorstwo może być finansowane z dwóch głównych źródeł: wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wewnętrzne formy finansowania to Twój majątek prywatny oraz zyski, jakie wypracuje Twoja działalność.

Finansowanie zewnętrzne to m.in. kredyty krótko- i długoterminowe, pożyczki, a także wszelkie środki publiczne w ramach dofinansowania działalności gospodarczej, które możesz uzyskać z wielu źródeł, m.in. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości albo z Powiatowych Urzędów Pracy.

Wejdź do działu Dofinansowanie, gdzie dowiesz się więcej m.in. na temat finansowania startupów.

Biznesplan

Jeżeli masz już pomysł na swój biznes i szukasz inwestora musisz przygotować dla niego ofertę. Podobnie działa to w przypadku ubiegania się o środki z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności, czy dofinansowanie działalności z funduszy UE. Pamiętaj, że Twoja działalność albo pomysł na biznes są dla potencjalnego inwestora produktem. Jeżeli ten produkt będzie atrakcyjny i da szansę na zysk, będziesz w stanie uzyskać zewnętrzne finansowanie na start albo rozwój. Twoim podstawowym zadaniem jest opracowanie biznesplanu. Jest to nic innego jak symulacja Twojego biznesu, pokazująca jakie będą koszty jego prowadzenia i potencjalne zyski. Musisz wskazać, co zamierzasz robić, komu to sprzedać, czego potrzebujesz do rozpoczęcia i rozwinięcia działalności i jakie koszty w związku z tym poniesiesz.

Nie wiesz, jak napisać biznesplan. Pomożemy Ci, dowiedz się więcej w dziale Biznesplan.

Doradztwo

Jeżeli masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak zacząć, albo co Cię czeka, możesz skorzystać ze szkoleń dla przedsiębiorców albo osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności.

Wybraliśmy dla Ciebie przykładowe instytucje, do których możesz się zgłosić po pomoc.

W tym celu przejdź do działu Doradztwo dla nowych firm.

Eksport

Jeżeli już wiesz, że Twoja działalność będzie polegała m.in. na wysyłaniu towarów za granicę lub świadczenia usług poza Polską, zapoznaj się z mechanizmami wsparcia dla eksporterów

Ograniczenia, o których musisz pamiętać

Pamiętaj, że w przypadku niektórych rodzajów działalności musisz spełniać dodatkowe wymogi, np. być osobą niekaraną, posiadać odpowiednie wykształcenie.

Więcej na temat szczególnych wymogów nakładanych na przedsiębiorców znajdziesz w dziale Ograniczenia w prowadzeniu działalności.

źródło: www.biznes.gov.pl