Posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2016-07-25 12:00 - 15:30
Miejsce
Drużbice 77A
97-403 Drużbice, Polska

Zapraszam na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2016 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Opracowanie stanowiska dotyczącego sprzeciwu Rady Gminy w związku z planami usytuowania w miejscowości Drużbice sortowni odpadów.
  4. Analiza Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Drużbice.
  5. Opinia dotycząca zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Łodzi.
  6. Propozycje zmian budżetowych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Głowacki

 
 

Terminy

  • 2016-07-25 12:00 - 15:30

Wspierane przez iCagenda