Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2016-06-09 14:30
Tematem posiedzeń komisji będzie kontrola wykonania budżetu gminy za 2015 r., opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 
 

Terminy

  • 2016-06-09 14:30

Wspierane przez iCagenda