posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria
Rada Gminy
Termin
2019-06-14 12:00 - 15:30
Miejsce
Urząd Gminy w Drużbicach - Drużbice 77A

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek

 
 

Terminy

  • 2019-06-14 12:00 - 15:30

Wspierane przez iCagenda