ikona doc INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31/)

Wycinka drzew i krzewów

Wójt Gminy Drużbice informuje o zmianach jakie weszły w życie z dniem 28 sierpnia 2015r. w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.