Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej w Głupicach. Mieszkańcy doczekali się wreszcie nowej nawierzchni, która nie tylko estetycznie wygląda, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Jezdnia na odcinku ponad 700 metrów została poszerzona, wzmocniona kruszywem i utrwalona nakładką asfaltową, a pobocza wyprofilowano. Ponadto odmulono rowy melioracyjne, a zniszczone przepusty wymieniono na nowe. Inwestycja pochłonęła blisko 130 tysięcy złotych brutto.

Na przełomie sierpnia i września rozpoczną się również prace na drodze powiatowej nr 1927E w Głupicach. Umowa z wykonawcą ma być podpisana jeszcze w tym tygodniu. Remont zakłada odtworzenie na 300-stu metrowym odcinku stanu pierwotnego jezdni, położenie nowej nakładki asfaltowej i utwardzenie poboczy kruszywem. Prace maja zostać zakończone do 30 września. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie. Warto podkreślić, że jest to ostatni etap przebudowy tej drogi, który trwa od 2010 roku.