Jest nowoczesna i ekologiczna, a przy tym niemalże bezobsługowa- przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wadlewie została oddana do użytku. Instalacja powstała na potrzeby dwóch zlokalizowanych w pobliżu budynków: Szkoły Podstawowej i świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczyszczalnia składa się z trzech zbiorników anaerobowych, każdy o pojemności 10 m3, trzech studni z kręgów żelbetowych oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Ponieważ w obu obiektach, które obsługuje funkcjonują kuchnie, bardzo ważne są również separatory tłuszczu. Tłuszcze roślinne i&mnsp;zwierzęce są substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, dlatego bezpośrednie wprowadzenie ich do instalacji kanalizacyjnych powodowałoby problemy eksploatacyjne.

Nowa oczyszczalnia zastąpiła stare, bezodpływowe zbiorniki. Pieniądze na inwestycję, w wysokości 60 tys. zł, gmina pozyskała z tzw. „zielonych pieniędzy” Powiatu Bełchatowskiego.