Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku ( środa ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXIII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku /piątek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 14.30 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku ( środa ) o godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.