Plakat - Nowy Start do Kariery

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min 122 osób po 29 roku życia pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu dla uczestników projektu zaplanowano:

  1. Identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe
  3. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  4. Staże i pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.