Adresatami Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie gminy Drużbice. Celem Karty jest umocnienie rodziny, wsparcie realizacji jej funkcji, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku.

Na terenie Gminy Drużbice działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany przez Wójta Gminy Drużbice – Bożenę Zielińską, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Sądu Rejonowego w Bełchatowie – kuratorzy sądowi, Posterunku Policji w Drużbicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach, służby zdrowia, pedagodzy szkolni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, iż od dnia 1 listopada 2016 r. w miejscowościach Rasy oraz Wadlew nie będą świadczone bezpłatne porady specjalisty – psychologa w zakresie interwencji kryzysowej.

Wszyscy zainteresowani bezpłatnym korzystaniem z usług specjalistów w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać z porad w Ośrodku Interwencji w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66, tel. (44) 733-05-45 lub w innych miejscowościach zgodnie z załączoną tabelą.